whowlead’s Gallery
Click and login to follow "Whowlead" new uploadsMember Type: Educator

Theo ước tính của Cục Bảo trợ xã hội, Việt Nam đang có khoảng 200.000 người mắc chứng rối loạn phát triển như tự kỷ, chậm nói hay tăng động, chậm phát triển trí tuệ… Hiện chưa có phương pháp điều trị dứt điểm các chứng rối loạn phát triển này. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy việc can thiệp sớm có thể giúp cải thiện khả năng phát triển của trẻ. Ngoài các liệu pháp điều trị như can thiệp hành vi và giáo dục, theo ý kiến các chuyên gia - việc kết hợp cho trẻ sử dụng song song cốm bổ não đặc hiệu Vương Não Khang sẽ tăng hiệu quả hỗ trợ điều trị.https://trituetreem.vn

Nguyên tắc can thiệp giáo dục hành vi ở trẻ mắc các rối loạn phát triển

https://trituetreem.vn/tre-cham-noi/

2. Hướng dẫn từng bước một: Khi hướng dẫn cho trẻ, bạn nên bắt đầu từ những bước đơn giản nhất, chỉ khi nào trẻ làm được, bạn mới chuyển sang bước kế tiếp.

 

3. Nhắc đi nhắc lại các hướng dẫn: Bạn cần nhắc lại nhiều lần những điều đã hướng dẫn bởi trẻ không thể nào nhớ hết được. Bạn nên nhắc lúc trẻ đang làm, sau khi làm và khi muốn trẻ làm lại.

 

4. Cho trẻ tự làm: Trẻ chỉ có thể đạt được khả năng khi có thể tự làm. Vì vậy, bạn cần hướng đến mục tiêu trẻ có thể tự làm được dù có thể trẻ không làm tốt lắm.

 

5. Vận dụng nhiều giác quan: Trong quá trình học tập, bạn nên giúp trẻ vận dụng càng nhiều giác quan càng tốt.

https://www.flickr.com/photos/181853185@N02/48035847002

  


© 2019 Internet Business Systems, Inc.
25 North 14th Steet, Suite 710, San Jose, CA 95112
+1 (408) 882-6554 — Contact Us
ShareCG™ is a trademark of Internet Business Systems, Inc.

Report a Bug Report Abuse Make a Suggestion About Privacy Policy Contact Us User Agreement Advertise