khoahocnlp’s Gallery
Click and login to follow "khoahocnlp" new uploads

Website

Member Type: Professional

Nó bao gồm cả tài nguyên trả phí và miễn phí để giúp bạn học NLP và các khóa học này thích hợp cho người mới khởi đầu, trung cấp người học cũng như những chuyên gia.

Xem thêm: nlp training Mindalife

Xem thêm: https://www.mindalife.vn/

Trong những bài học thực tiễn, bạn sẽ hiểu cách thức tăng trưởng trình phân dòng tin tức kém chất lượng và dùng những thư viện rộng rãi để khắc phục vấn đề. Sau lúc hoàn tất chương trình, bạn sẽ sẵn sàng tham gia những chủ đề trung gian và nâng cao của ngành này.

Xem thêm: https://ello.co/mindalife


© 2020 Internet Business Systems, Inc.
670 Aberdeen Way, Milpitas, CA 95035
+1 (408) 882-6554 — Contact Us
ShareCG™ is a trademark of Internet Business Systems, Inc.

Report a Bug Report Abuse Make a Suggestion About Privacy Policy Contact Us User Agreement Advertise